Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Chương trình tuần

Chương trình học được thiết kế phù hợp cho từng lứa tuổi, trẻ được học trong môi trường khuyến khích sự sáng tạo,chú trọng chăm sóc, phát triển từng cá nhân và những khả năng khác biệt của các em.

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.