Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 • Nguyễn Thị Hông Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn