Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày tháng năm sinh 10/09/1986
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Trình độ Đại học mầm non
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Hiệu Phó Bán Trú