Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
Lý Thị Trúc Ly
Họ và tên Lý Thị Trúc Ly
Ngày tháng năm sinh 23/07/1989
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học mầm non
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách