Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Hương
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày tháng năm sinh 09/11/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học mầm non
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách