Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tiên
Họ và tên Nguyễn Thị Tiên
Ngày tháng năm sinh 17/05/1993
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Trung cấp mâm non
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách