Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
Phan Mỹ Lệ
Họ và tên Phan Mỹ Lệ
Ngày tháng năm sinh 19/10/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học mầm non
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách