Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
Võ Thị Bích Duyên
Họ và tên Võ Thị Bích Duyên
Ngày tháng năm sinh 16/10/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Trung cấp mầm non
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách