Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
Lê Anh Tuấn
Họ và tên Lê Anh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 24/05/1971
Giới tính Nam
Chức vụ Bảo vệ
Trình độ 9/12
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách