Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Út
Họ và tên Ngô Thị Út
Ngày tháng năm sinh 01/01/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Cấp dưỡng
Trình độ 6/12
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách