Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Họ và tên Nguyễn Thị Hoàng Yến
Ngày tháng năm sinh 08/02/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ Tạp Vụ
Trình độ 9/12
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách