Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tuấn Cường
Họ và tên Nguyễn Tuấn Cường
Ngày tháng năm sinh 01/06/1990
Giới tính Nam
Chức vụ Văn thư
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Lưu trữ