Trường Mầm non thị trấn Đại Ngãi được các cấp lãnh đạo quan tâm, đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Khuôn viên nhà trường và các công trình được xây dựng kiên cố, các lớp học và các phòng chức năng được trang bị khá đầy đủ thiết bị, ĐD- ĐCNT, môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn. Ngoài ra, nhà trường được Sở GD&ĐT tỉnh, Phòng GD&ĐT trang bị các bộ thiết bị, ĐD- ĐC theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ GD&ĐT; Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 11 năm 2013 ban hành về danh mục ĐD- ĐC – TBDH tối thiểu cho GDMN , Trang bị ĐCNTcho GDMN đảm bảo an toàn phù hợp với trẻ.