Trường Mầm non Thị Trấn Đại Ngãi hiện có 36 cán bộ - giáo viên - nhân viên (CB-GV-NV), Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng (HT-PHT) của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường Mầm non và có đủ năng lực và để triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đội ngũ GV, NV đạt các yêu cầu về trình độ đào tạo theo quy định (trong đó GV có trình độ đạt chuẩn là 27/27, trình độ trên chuẩn 18/27). 100% GV tham gia tự học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tập thể nhà trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã đạt thành tích “Tập thể lao động xuất sắc” trong 05 năm liên tục từ năm học  2014-2015 đến năm 2018-2019.