Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non Thị trấn Đại Ngãi

Huyện Long Phú - Sóc Trăng
mgdaingai.lp@soctrang.edu.vn